0

Senator Lindsey Graham Rails Against Kavanaugh Hearing